web_free-02
Web_freee
รับ Cash Coupon มูลค่า 100 บาท จากรายการ ZEN The 1 Card Wow! Special Bonus
เพียงปริ้นท์เอกสารแผ่นนี้ไปแลกรับ Cash Coupon ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซน
จำกัดการแลก Cash Coupon เพียง 20 ท่านแรก ต่อวันเท่านั้น
หมดเขตการแลกรับคูปอง 11 พ.ย. 56