เซนท้าคุณมาช้อปไขปริศนา ล่ารางวัลจาก 35 แบรนด์ ไทยดีไซน์เนอร์ร่วมรายการ

เมื่อช้อปครบ 1,000.- ขึ้นไป ภายในห้างฯ เซน ทุกชั้นทุกแผนก แลกรับ เทรชเชอร์ฮันท์ พาสปอร์ต เพื่อสะสมตราประทับจากแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์ กว่า 35 แบรนด์ที่ร่วมรายการ
โดยแบ่งออกเป็นโซนเอและโซนบี  รับฟรี กระเป๋า ZEN Summer Craze หรือ กระเป๋า ZEN Give with Love มูลค่า 890.-
เมื่อสะสมตราประทับครบ 10 แบรนด์ (โซนเอ 5 แบรนด์, โซนบี 5 แบรนด์)

รับฟรี  ของที่ระลึกจากทางแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์ รวมมูลค่ากว่า 100.000- เมื่อสะสมตราประทับครบ 16 แบรนด์
(โซนเอ 8 แบรนด์, โซนบี 8 แบรนด์)

แผนกไทยดีไซน์เนอร์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซน
28 เม.ย. – 7 มิ.ย. 60

ZEN THAI DESIGNER TREASURE HUNT