ZEN Make A Wish 2016  WINNERS

 

ZEN Make A Wish 2016 WINNERS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการ ZEN Make A Wish 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการ ZEN Make A Wish 2016 ได้รับ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจาก Bangkok Airways
พร้อมแพ็กเกจที่พัก 2 คืน 3 วัน ที่ Club Med Kani, Maldives 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) รวม 363,000.-