ZEN Make A Wish WOW

ฟรี คูปองส่วนลดแทนเงินสด 200.- (คูปอง 100.- จากห้างเซ็นทรัล + คูปอง 100.- ด้วยการช้อปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) เมื่อช้อปทุก 3,000.-

  • สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 40% ด้วยสติกเกอร์ Make A Wish
  • แผนกเซน บิวตี้ ลดสูงสุด 15% โดยไม่ต้องใช้สติกเกอร์ (วันนี้ – 30 ธ.ค. 61)
  • รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนน The 1
  • ลด / รับเพิ่ม สูงสุด 20% จากบัตรเครดิตชั้นนำ
  • รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 15,000.- เมื่อช้อปสะสม 300,000.- ขึ้นไป ตลอดรายการ ผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

14 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
ห้างสรรพสินค้าเซน

*คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ถึง 16 ม.ค. นี้ และสามารถใช้คู่กับสติกเกอร์ Make A Wish ได้ ยกเว้นสินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ (สามารถดูได้จากป้ายตั้ง “งดร่วมรายการ” ณ จุดขาย) เซ็นทรัลออนไลน์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, สินค้าแลกซื้อ การซื้อบัตรของขวัญ, การซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การชำระด้วยบัตรของขวัญที่มีเงื่อนไข และอาหารของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ / เป็นไปตามเงื่อนไขการแลกคะแนนของเดอะวันและบัตรเครดิต, เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น / ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่ออื่นๆ ของแต่ละบริษัทหรือธนาคาร

Zen make a wish wow 2019