เผยตัวตน ที่สะท้อนตัวคุณ

  • สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%
  • เมื่อใช้คะแนนเดอะวันเท่ายอดช้อป ลดเพิ่มสูงสุด 15%
    หรือ ลดเพิ่มสูงสุด 30% เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้คะแนน The 1 2 เท่าของยอดช้อป
  • พร้อมบัตรเครดิต ลด / รับเพิ่มสูงสุด 18%
  • รับคะแนนพิเศษ The 1 ทุกวัน สูงสุด X20 40,000 คะแนน เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข

16 – 28 ส.ค. 61
ที่ Zen และ เซ็นทรัลทุกสาขา


*ยกเว้นสินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ (สามารถดูได้จากป้ายตั้ง “งดร่วมรายการ” ณ จุดขาย) / คะแนนพิเศษรวมคะแนนปกติแล้ว, เป็นไปตามเงื่อนไขการแลกคะแนนของเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทย / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือวันที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย หรือจากสื่ออื่นๆ ของแต่ละบริษัท-ธนาคาร / ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

X-Tra Days poster 49x69