• ลดทั้งห้างสูงสุด 50%

  • ลด / รับเพิ่มสูงสุด 18% จากบัตรเครดิตชั้นนำ
  • รับคะแนนเดอะวัน รวมเป็น 11 เท่า หรือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับคะแนนรวมสูงสุดเป็น 14 เท่า
  • ฟรี ของสมนาคุณเมื่อช้อปตามเงื่อนไข (ตลอดรายการ)

9 – 11 พ.ย. 61

20181111-1111