10 – 31 ต.ค. 61

ยิ่งช้อปมาก ยิ่งได้เพิ่ม

  • สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%
  • ใช้คะแนนเดอะวัน ลดเพิ่ม 12.5%
  • ลด / รับเพิ่มสูงสุด 18% จากบัตรเครดิต
  • รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 4,500.-
  • รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 15,000.- เมื่อช้อปสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
 300,000.- ขึ้นไป ตลอดรายการ
  • เฉพาะงานนี้…ช้อปสินค้าราคาคุ้มเวอร์! ลดสูงสุด 70%

เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
*โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

20181010-shopshop