“We Are Model” Fashion Summer 2015 การแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าชั้นนำทั้งเสื้อผ้าเด็ก สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
ของนักเรียนจากสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ “We Are Model” ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้า ZEN ชั้น 2