“We Are Model” October Fashion 2015

งาน “We Are Model” October Fashion 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซน ชั้น 2 วันที่ 1 พ.ย. 2558

เรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมเดินแฟชั่นโชว์จริงและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดี มั่นใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต ในคอร์ส October Fashion 2015 ณ ชั้น 16 ห้างสรรพสินค้าเซน