สุดยอดเทศกาลออกร้านนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดของเืมืองไทย รวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นนำราคาพิเศษจาก 38 ประเทศ รวม 286 บูธ ที่เซน ชั้น 8