งาน ZEN Halloween 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซน ชั้น 6 วันที่ 31 ต.ค. 2558