ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซน จัดงาน Build A Bear “Stuffed with Hugs” ชวนคู่รักแม่ลูกคนดัง ส่งต่อความรัก ผ่านอ้อมกอดความสุขด้วยเพื่อนรักขนฟู แด่น้องผู้ขาดแคลนโอกาส