ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซน จัดงาน Build A Bear “Stuffed with Hugs” ชวนคู่รักแม่ลูกคนดัง ส่งต่อความรัก ผ่านอ้อมกอดความสุขด้วยเพื่อนรักขนฟู แด่น้องผู้ขาดแคลนโอกาส

โครงการ “Stuffed with Hugs” เป็นกิจกรรมการกุศลที่ส่งผ่านความรัก และอ้อมกอดความอบอุ่นผ่านทางเพื่อนรักขนฟู เริ่มขึ้นในปี ๒๕๔๔ กำเนิดขึ้นมาครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 18 ปีแล้ว