งาน ZEN Halloween 2015 ณ ห้างสรรพสินค้าเซน ชั้น 6 วันที่ 31 ต.ค. 2558

งาน CHARLES & KEITH ณ ZEN Event Gallery ชั้น 8 วันที่ 15 ต.ค. 2558